Menu

Forum

Zaloguj się na forum
Login:
Hasło:
 
 Zapomniałem hasła
 Rejestracja

Ostatnie wiadomości

więcej

Galerie

 
 
 

więcej

więcej

Reklama


Eksperci

Andrzej Ziemba

2010-04-10

dr hab. n.med  Andrzej Ziemba 

Ekspert w kategorii Żywienie, Suplementacja, Wspomaganie

Członek Komisji ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie
Wieloletni pracownik naukowy PAN

 Wykształcenie

 

2006 – stopień dr hab. n.med.

1979 - doktora nauk przyrodniczych
1967-1973 - Studia na Wydziale Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja fizjologia)

 

Praca zawodowa

 

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

od 2007 z-ca dyrektora ds. ogólnych

 

Zakład Fizjologii Stosowanej

Instytutu-Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

od 2007 docent

od 2006 Kierownik Zakładu Fizjologii Stosowanej

1981 - 2006 adiunkt
1974 - 1981 starszy asystent
1973 - 1974 asystent

 


Organizacyjne

 

Od 2009 członek Komisji ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie

Od 2004 r. członek Rady Programowej Festiwalu Nauki
Członek Komitetu redakcyjnego Medycyna Sportowa, Medicina Sportiva.
Członek Komitetu organizacyjnego XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego w Warszawie. Członek Komitetów naukowych Międzynarodowych Sympozjów Medicina Sportiva Practica w 2000, 2002, 2004, 2008 r roku. Od 1997 roku członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, PAN w Warszawie. Działalność społeczna - NSZZ Solidarność do 1981 r

 

Działalność dydaktyczna

 

1) 2003 - 2008 r. Wykłady dla lekarzy starających się o specjalizację z zakresu medycyny sportowej na szkoleniach „ABC Medycyny Sportowej”: „Żywienie a wspomaganie we współczesnym sporcie”.
2) 2003 r. Wykładowca i prowadzący szkolenia na konferencji szkoleniowej Medicina Sportiva Practica. Wykład „Celowość wspomagania preparatami roślinnymi w sporcie” oraz prowadzenie warsztatów: na temat metod badania wydolności fizycznej w laboratorium i w terenie”.
3) W latach 1999-2004 wykładowca na konferencjach szkoleniowych dla lekarzy i trenerów Medicina Sportiva Practica, dotyczące metod badania wydolności fizycznej i fizjologicznych podstaw żywienia sportowców.
4) 2002 r. - prowadzenie warsztatów dla młodych pracowników naukowych z krajów Europy wschodniej (w jęz. angielskim): „Metody badania wydolności fizycznej człowieka” 4 Międzynarodowe Sympozjum Medicina Sportiva, Advanced Workshop for Young Physiologists; Current directions in exercise physiology”.
5) Od 2002 wykłady fizjologii w Państwowej Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego w Ciechanowie, Wydział Pielęgniarstwa.
6) W latach 1973-1988 - zajęcia ze studentami (ćwiczenia i seminaria ok. 40 godzin rocznie) Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
7) Od 1987 r. regularne wykłady i seminariach dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku
8) promotor dwóch prac magisterskich dotyczących działania suplementów żywieniowych, jednej n/t zaburzeń funkcji tarczycy. Promotor ponad 30 prac licencjackich

 

Granty

 

1) 2001-2003 r. – wykonawca projektu badawczego (grant  KBN 6PO 5D 012 20).

Tytuł: Fizjologiczne skutki bezczynności ruchowej i hipograwii u młodych mężczyzn poddanych treningowi wytrzymałościowemu. (kierownik: prof. J. Smorawiński)

 

2) 1992-1995 r. – wykonawca projektu badawczego (grant KBN 1696/4/91 nr  41310  91 01). Tytuł: Czynniki ryzyka pierwotnego nadciśnienia tętniczego: badania prospektywne (Kierownik prof. K. Nazar)


3) 1992-1994 r.- kierownik projektu badawczego (grant KBN nr 40219 91 91).
Tytuł: Znaczenie współzależności pomiędzy wiekiem, masą ciała i wydolnością fizyczną w kształtowaniu metabolicznej reakcji na obciążenie glukozą u osób obu płci”.

 

Staże zagraniczne


- 1996, 1997, 1998, 2000, Institute for Research in Extramural Medicine, Vrije Universiteit, Amsterdam, Holandia
- 1993, Laboratoire de Physiologie du Travail, CNRS, Paryż, Francja, Prof. J.Monod.
- 1982-1986 Metabolic Section, Gerontology Research Center, National Institute on Aging, National Institutes of Health, Baltimore, Maryland USA,. Prof.Reubin Andres.
- 1981, 1982, Department of  Physiology, Institute of Occupational Health, Helsinki, Finlandia, Prof. Arni Koskela.
- 1980, Laboratoire de Physiologie du Travail, CNRS, Paryż, Francja, Prof. J.Monod.
- 1980, Department of Applied Biology, Institute of Animal Physiology, Babraham-Cambrigde, Wielka Brytania, Dr David B. Stephens.

 

Publikacje

 

55 publikacji w czasopismach naukowych w większości o zasięgu międzynarodowym, ponad 50 doniesień na zjazdach krajowych i zagranicznych, 5 rozdziałów w książkach i podręcznikach, około 10 artykułów popularnonaukowych

 

Odznaczenia

 

Srebrny Krzyż Zasługi

 

 

Organizacje

 

Członek komitetu redakcyjnego Medicinia Sportiva i Medycyny Sportowa.

Polskie Towarzystwo Fizjologiczne, Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki

Honorowy członek Towarzystwa Uniwersytetu III wieku.

wróć