Menu

Forum

Zaloguj się na forum
Login:
Hasło:
 
 Zapomniałem hasła
 Rejestracja

Ostatnie wiadomości

więcej

Galerie

 
 
 

więcej

więcej

Reklama


Kalendarium

Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

10-10-2008

Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, odbędzie się w Centrum Olimpijskim w Warszawie w dniach 10-12 października 2008 r.

 

Trzydniowy Kongres będzie interdyscyplinarnym spotkaniem naukowo-szkoleniowym, adresowanym do środowiska sportowego i medycznego, w którym udział wezmą instruktorzy, trenerzy, działacze sportowi, nauczyciele wychowania fizycznego oraz lekarze specjaliści medycyny sportowej i przedstawiciele innych nauk związanych ze sportem i aktywnością ruchową, pielęgniarki szkolne, a także wszyscy, którym bliski jest nie tylko rozwój sportu wyczynowego, ale również stan zdrowia polskiego społeczeństwa.

 

Zaprezentowane zostaną najistotniejsze problemy związane zarówno ze sportem wyczynowym, sportem osób niepełnosprawnych, jak i szeroko pojętą aktywnością fizyczną społeczeństwa – od wieku dziecięcego do późnej starości.

 

Podstawowym celem Międzynarodowego Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej będzie, przede wszystkim, ukazanie roli i znaczenia aktywności ruchowej w profilaktyce, a także w kompleksowym leczeniu i rehabilitacji najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych, tj. schorzeń narządu ruchu, chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, astmy, a także chorób nowotworowych, neurologicznych, wybranych schorzeń metabolicznych i innych.

 

W programie Kongresu poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia naukowe i szkoleniowe związane z szeroko rozumianą specjalnością, jaką jest medycyna sportowa (w tym m.in. biochemia i fizjologia wysiłku, żywienie i suplementacja w sporcie, doping a dozwolone wspomaganie, kardiologia sportowa, traumatologia sportowa, wybrane specjalności medyczne a wysiłek fizyczny i in.) w takich obszarach jak:
1. Postępy w medycynie sportowej. Rola i znaczenie medycyny sportowej w sporcie wyczynowym – w nawiązaniu do zakończonych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich
2. Sport dzieci i młodzieży – w aspekcie wyczynowym i zdrowotnym
3. Sport osób niepełnosprawnych – w aspekcie wyczynowym i zdrowotnym
4. Aktywność ruchowa w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób cywilizacyjnych (choroby układu sercowo-naczyniowego, narządu ruchu, cukrzyca, astma i in.)
5. Tematy wolne
6. Sesja Plakatowa
7. Sesja Trenerska.

 

Do udziału w Sesji Trenerskiej zaproszeni zostali trenerzy, instruktorzy, nauczyciele wychowania fizycznego, działacze sportowi, lekarze, fizjoterapeuci i pozostali członkowie „kadry medycznej” pracującej w sporcie, a także wszyscy zainteresowani najbardziej żywotnymi i praktycznymi zagadnieniami z zakresu medycyny sportowej, które można wykorzystać bezpośrednio w praktyce treningowej. Dodatkowe i „świeże” doświadczenia nabyte podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich pozwolą na zweryfikowanie dotychczasowej wiedzy związanej z nowoczesnym procesem treningowym, a wykładowcami będą, między innymi, lekarze z Komisji Medycznej PKOL uczestniczący w Igrzyskach.

 

Program ramowy Sesji Trenerskiej:
- Sport dzieci i młodzieży (m.in. podsumowanie wyników ogólnopolskiego projektu badawczego w zakresie kwalifikacji do sportu wyczynowego, wielospecjalistyczna dyskusja nt. wieku rozpoczynania treningu specjalistycznego w poszczególnych dyscyplinach sportowych, nowoczesna profilaktyka i leczenie urazów charakterystycznych dla tej grupy wiekowej i in.);
- Doping, a także żywienie i dozwolone wspomaganie treningu – w kontekście doświadczeń „olimpijskich”;
- Psychologia sportu – wybrane aspekty praktyczne treningu mentalnego, „obowiązkowe” dla trenera i wychowawcy;
- Nowoczesna medycyna sportowa „na służbie” u trenera – wybrane elementy poprawiające jakość i efektywność treningu.

 

Poziom naukowy i szkoleniowy spotkania, zaproszeni do udziału goście i wykładowcy, w większości najwybitniejsi przedstawiciele nauk medycznych i środowiska sportowego, bogaty i różnorodny przekrój zawodowy zaproszonych uczestników, a także znaczący wymiar i przesłanie prospołeczne akcji sprawiają, że Konferencja powinna być postrzegana jako przedsięwzięcie ważne, o wysokiej randze naukowej, dydaktyczno-szkoleniowej i organizacyjnej.

 

Termin Kongresu został wybrany celowo – po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich (Pekin 2008) – stąd atmosfera sportu i upowszechnienia aktywności ruchowej w społeczeństwie powinna wpłynąć na skuteczność promocji tzw. zdrowego, aktywnego trybu życia.

 

Efektem Kongresu będzie wydanie okolicznościowego numeru czasopisma naukowego „Medycyna Sportowa”, zawierającego wszystkie referaty plenarne i wybrane referaty spośród pozostałych prelekcji. Przewidziany jest także druk pozostałych wykładów w kolejnych zeszytach czasopisma „Medycyna Sportowa”, a także w innych czasopismach naukowych, m.in. „Research Yearbook. Studies in Physical Education and Sport”.

wróć